tránh thai an toàn

Cách tính chu kì kinh nguyệt để tránh thai an toàn!!!

Thời điểm an toàn tuyệt đối: được tính từ ngày kết thúc thời điểm nguy hiểm tới ngày chuẩn bị có kinh lần tới. Ưu